Despre noi

Moral Compass are ca obiectiv principal combaterea discriminării, a segregării sociale și facilitarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. In acest sens, asociatia are in vedere realizarea de programe sociale destinate acestor grupuri, urmarindu-se dezvoltarea și educarea personalității copiilor, tinerilor și altor categorii de vârstă în plan intelectual, psihologic, moral și fizic prin practicarea activităților culturale și educationale.

            Totodata, suntem centrati pe

a) Stimularea creativității, abilităților și consolidarea culturii generale a tinerilor prin activități culturale;

b) Promovarea programelor sociale destinate grupurilor vulnerabile (copii, bătrâni, persoane cu dizabilități), atat pe plan national cat si international;

c) Promovarea şi conservarea valorilor spirituale şi culturale tradiţionale ca parte integrantă a dezvoltării durabile;

d) Editarea, promovarea şi distribuirea de publicaţii (cărţi, lucrări ştiinţifice, broşuri, reviste, în format electronic sau in-print) în domeniile de interes ale Asociaţiei.

            Promovam cu interes activitati cultural-educationale, cu focus pe valori civice si morale, cu precadere in contextul grupurilor defavorizate cultural si social, precum si in cadrul educational, promovand incluziunea persoanelor cu dizabilitati emotionale, fizice sau intelectuale. Echipa fondatoare are o experienta diversificata in domeniul psihosocial, fiind formata din practicieni in domeniul psihologiei, profesori si antreprenori culturali.


Echipa