Educație pentru cetățenie democratică

Atelierele EDU-CIVIC

Asociația Moral Compass din Iași va implementa, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, proiectul Educație pentru cetățenie democratică. Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Iași prin Programul anual de finanțare în baza Legii 350/2005 pentru finantarea societății civile (2021) și se va desfășura în perioada septembrie-decembrie 2021. 

Scopul proiectului prevede un transfer adaptat de informatii utile in procesul de educație pentru cetățenie democratică, cu accent pe educația privind drepturile omului. Având o abordare specifica pentru grupul ținta (200 de copii cu vârsta între 5 și 15 ani), proiectul vizează desfășurarea unor ateliere non-formale, interactive, pe teme legate de educaţia şi drepturile omului ca instrumente pentru incluziune, dialog intercultural şi democraţie (elevi din ciclurile preșcolar și școlar primar și gimnazial).

Echipa de proiect se va deplasa la cel puțin cinci școli și grădinițe din Iași, pentru a desfășura atelierele EDU-CIVIC. Atelierele vor concentra activități ce vor urmări promovarea și cultivarea unui set de valori democratice și de cetățenie activă transpuse în comportamente și atitudini adecvate societății democratice bazate pe valori precum egalitate, demnitate și respect. Totodată, activitățile desfășurate împreună cu copiii și adolescenții vor explora și dezvolta abilitățile de intervenție în contextul încălcării drepturilor fundamentale ale omului și a principiilor legate de incluziune și non-discriminare.            

Timp de trei luni , ne vom întâlni cu cel puțin 200 de preșcolari și elevi din școlile și grădinițele din Iași. Am pregătit ateliere non-formale și conținuturi ghidate, menite să cultive valorile democratice și să promoveze drepturile omului încă de la vârsta grădiniței, pentru a contura o dezvoltare morală ulterioară echilibrată, transpusă în comportamente și atitudini adecvate societății democratice bazate pe valori precum egalitate, demnitate și respect.