Violența domestică online

Conferință de finalizare proiect // 27 aprilie 2022

              Asociația Moral Compass vă invită miercuri, 27 aprilie 2022, începând cu ora 17.00, la evenimentul hybrid de încheiere a proiectului ”Violența online – fața nevăzută a pandemiei”, proiect derulat de asociația noastră cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

           Primii 15 participanți înscriși vor putea participa la eveniment, onsite, în sala S 8 din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, str. Toma Cozma, nr. 3. Un număr nelimitat de alți doritori se vor putea conecta online.

          Cu o finanțare în valoare de 15.000 Euro, proiectul s-a derulat în perioada 01.01.2022-30.04.2022 și a cuprins acțiuni directe în județele Iași, Bacău și Vaslui. Totodată, prin intermediul instrumentelor online, în mod indirect, proiectul s-a adresat populației interesate, din întreaga țară. Scopul general al proiectului a vizat conștientizarea și reducerea fenomenului de hărțuire domestică online, un fenomen accentuat de pandemia Covid-19.

          Principalele rezultate prezentate se vor referi la:

  • Acțiuni concrete de conștientizare a hărțuirii cibernetice intime ca formă specifică de violență domestică – rezultatele celor trei campanii online și offline, cu prezență în toate cele trei orașe, Iași, Bacău și Vaslui;
  • Acțiuni concrete de sprijin psihologic pentru victimele violenței domestice online – sesiuni de consiliere psihologică, de grup;
  • Acțiuni concrete de sprijin pentru raportarea cazurilor de violență domestică cibernetică – platforma www.violentaonline.ro și felul în care aceasta va multiplica rezultatele proiectului și după finalizarea acestuia.
  • Raportul de cercetare privind problematica violenței domestice (studiu știintific relevant pentru problematica proiectului);
  •  

  Așadar, vă invităm la acest eveniment de promovare a rezultatelor proiectului, pentru a dezbate cele mai eficiente modalități de multiplicare a acestor acțiuni.

  • Premisele și importanța continuării proiectului: asist. univ. dr. Alexandra Maftei, manager proiect
  • Activități și oportunități în proiect: lect.univ.dr. Oana Dănilă, psih. Roxana Cârlig, psih. Georgiana Lăzărescu, psih. Ioan-Alex Merlici; voluntari: Cătălina Onofrei, Paula Andrieș, Ancuța Melinte, Acnana Pătrăușanu, Isabela Tiba, Diana Roca, Diana Matei, Laurențiu Maftei.

Detalii despre eveniment sunt disponibile și pe website-ul dedicat, www.violentaonline.ro, precum și pe site-ul asociației, www.moralcompass.ro.

         Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Link de conectare:

https://uaic.webex.com/uaic/j.php?MTID=m7563ade97afe7eb35f5fbecd3072fe76

Meeting number: 2732 753 5078

Password: violentaonline

Alexandra Maftei – manager de proiect

moral.compass.ong@gmail.com

+40730589473