Conferință de lansare proiect


Asociația Moral Compass vă invită marți, 18 ianuarie 2022, începând cu ora 18.00, la evenimentul online de lansare a proiectului ”Violența online – fața nevăzută a pandemiei”, proiect derulat de asociația noastră cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

            Având o finațare în valoare de 15.000 Euro, proiectul se va derula în perioada 01.01.2022-30.04.2022 și va cuprinde acțiuni directe în județele Iași, Bacău și Vaslui. Totodată, prin intermediul instrumentelor online, în mod indirect, proiectul va acoperi întreaga țară. Scopul general al proiectului vizează conștientizarea și reducerea fenomenului de hărțuire domestică online, un fenomen accentuat de pandemia Covid-19.

            Principalele obiective ale proiectului implică:

  • Acțiuni concrete de conștientizare a hărțuirii cibernetice intime ca formă specifică de violență domestică, cu transpunere ulterioară în recomandări de politici publice;
  • Activități de cercetare privind problematica violenței domestice (studiu știintific relevant pentru problematica proiectului);
  • Acțiuni concrete de sprijin psihologic pentru victimele violenței domestice online;
  • Acțiuni concrete de sprijin pentru raportarea cazurilor de violență domestică cibernetică.

            Vă invităm la acest prim eveniment de promovare a proiectului, pentru a dezbate cele mai eficiente elemente ale campaniei de conștientizare asupra acestui fenomen. Agenda evenimentului include:

  • Premisele și importanța unui proiect de creștere a conștientizării publicului larg asupra fenomenului de violență online: Asist. univ. dr. Alexandra Maftei, manager proiect
  • Activități și oportunități în proiect: lect.univ.dr. Oana Dănilă, psih. Roxana Cârlig, psih. Georgiana Lăzărescu, psih. Ioan-Alex Merlici

Detalii despre proiect vor fi disponibile și pe website-ul dedicat, www.violentaonline.ro, precum și pe site-ul asociației, www.moralcompass.ro.

Link de înscriere: https://forms.gle/zXYkJnDomqaQEMYaA

         Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul

este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Alexandra Maftei – manager de proiect

moral.compass.ong@gmail.com

+40730589473