Educație pentru Diversitate

Educația pentru diversitate este deosebit de importantă în societatea noastră, care este din ce în ce mai diversă și multiculturală.

Educația pentru diversitate se referă la procesul de a învăța și de a îmbrățișa diferențele culturale, rasiale, etnice, de gen în cadrul unei societăți și în viața personală. Există mai multe motive pentru care educația pentru diversitate este esențială.

În primul rând, educația pentru diversitate promovează toleranța și acceptarea diferențelor. Prin învățarea despre diferite culturi și tradiții, oamenii ajung să înțeleagă că nu există un singur mod corect de a gândi și de a fi, și că fiecare persoană are dreptul să-și exprime individualitatea și să fie respectată pentru ceea ce este. În plus, educația pentru diversitate poate ajuta la diminuarea stereotipurilor și prejudecăților, prin dezvoltarea unei perspective mai largi și mai informate asupra diferitelor grupuri de oameni.

În al doilea rând, educația pentru diversitate poate ajuta la îmbunătățirea comunicării și a relațiilor interculturale. Într-o societate diversă, este important să fim capabili să comunicăm și să lucrăm împreună cu oameni din diferite medii culturale. Educația pentru diversitate poate ajuta la dezvoltarea competențelor de comunicare și interacțiune cu oameni din diferite culturi, ceea ce poate contribui la îmbunătățirea relațiilor sociale și profesionale.

În al treilea rând, educația pentru diversitate poate ajuta la dezvoltarea gândirii critice și la înțelegerea mai
profundă a problemelor sociale și politice.

Învățarea despre diferite culturi și experiențe poate ajuta la dezvoltarea empatiei și a
sensibilității față de problemele și nevoile altor grupuri de oameni. Această sensibilitate poate
ajuta la dezvoltarea unei perspective mai complexe și mai informate asupra problemelor
sociale și politice, ceea ce poate ajuta la găsirea unor soluții mai eficiente și mai juste. Prin
promovarea toleranței, a comunicării interculturale și a gândirii critice, educația pentru
diversitate poate contribui la crearea unei societăți mai juste și mai unite.


Astfel, proiectul nostru – Educație pentru Diversitate –  vizează desfășurarea unor activități ce au în vedere:

1. Promovarea educației pentru diversitate în contexte formale și informale (cu accent pe drepturile umane fundamentale);
2. Dezvoltarea cercetării în domeniul diversității și al educației pentru diversitate și drepturilor omului (cu accent pe dizabilitate);
3. Organizarea de activități recreative și de creștere a interesului și comportamentului psihosocial dezirabil – în relație cu diversitatea / educația pentru diversitate (cu accent pe dizabilitate);.
4. Promovarea valorilor democraţiei, nediscriminării, diversităţii şi respectului pentru
valorile celuilalt (cu accent pe dizabilitate);

5. Consolidarea educației civice, culturale și spirituale.

Aceste obiective generale vor fi concretizate în:
(a) ateliere educaționale non-formale;
(b) evenimente științifice de tipul meselor rotunde
(c) studiu cu privire la atitudinea față de diversitate (cu accent pe implicarea și participarea
civică).

Obiective specifice:
1. Formarea abilităților necesare pentru a înțelege și opera în mod corect cu următoarele
concepte: drepturi, diversitate, egalitate, demnitate.
2. Explorarea și dezvoltarea abilităților de intervenție în contextul situațiilor de încălcare a
drepturilor omului și stigmatizare în rândul persoanelor din grupuri vulnerabile – cu accent pe
dizabilitate.
3. Însușirea informațiilor corecte și pertinente despre consecințele în plan fizic, social și
psihoemoțional a situațiilor încălcare a drepturilor omului.
4. Explorarea atitudinilor cu privire la persoanele cu dizabilități – grup vulnerabil specific – a
mecanismelor și factorilor asociați.
5. Explorarea instrumentelor terapeutice ludice și artistice ca strategii concrete de promovare
a incluziunii, dar și ca demers specific de participare civică la integrarea și incluziunea
grupurilor vulnerabile.
6. Participarea la discuții / dezbateri cu privire la diversitate și demnitatea persoanelor din
grupuri vulnerabile, cu scopul de a identifica cele mai bune soluții la nivel comunitar.

De asemenea, un focus particular va fi în contextul copiilor și tinerilor cu autism. Ne
propunem să documentăm (științific, dar și în cadrul activităților propuse) ideea Autism
friendly hour – Ora prietenoasă pentru persoanele cu autism
. Autism Friendly Hour este o
inițiativă care are ca scop crearea unui mediu mai prietenos pentru persoanele cu autism în
cadrul magazinelor sau restaurantelor, a obiectivelor culturale, a spațiilor sociale comune – în
general – prin reducerea nivelului de zgomot, a luminilor puternice și a stimuli vizuali
agresivi. Aceasta poate fi implementată prin introducerea unei ore speciale în programul de
funcționare a magazinelor, restaurantelor, obiectivelor turistice etc, în care vor fi luate în
considerare nevoile specifice ale persoanelor cu autism.